Categorieën
Energie Financiën Natuur en milieu Súdwest

Súdwest: Omgeving Nij Hiddum Houw profiteert mee door aankoop windmolens

Gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân willen gezamenlijk vier windmolens in Windpark Nij Hiddum Houw aankopen. Door de aankoop wil de gemeente zorgen dat de energietransitie lokaal wordt gehouden. Als er een akkoord is met Vattenfall over de aankoop, staat de overdracht gepland op 1 december. Dat is ook het startmoment voor de uitgifte van obligaties aan omwonenden.

De interesse van Súdwest in windpark Nij Hiddum Houw is een vervolg op de uitkomst van een burgerforum in Súdwest-Fryslân. Daaruit bleek dat inwoners een stevige rol zien voor de gemeente om te zorgen dat ook de omgeving mee profiteert bij de bouw van een windmolenpark. Wetterskip Fryslân had interesse in de molens omdat het hen de kans biedt het eigen stroomverbruik duurzaam op te wekken.   

Volgens dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek leveren de molens een flinke bijdrage aan de ambitie van Wetterskip Fryslân om in 2025 energieneutraal te zijn: ‘Met 27 rioolwaterzuiveringen en 1000 gemalen zijn we een grote stroomverbruiker. Met de windmolens kunnen we alle stroom die we verbruiken op duurzame wijze opwekken. En de stroom blijft in Fryslân.’