Categorieën
Bolsward Fryslân Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Workum

Súdwest in kort bestek

BREKT.NL analyseert de politieke en ambtelijke cultuur in Súdwest-Fryslân. Vanaf juni 2020 publiceerde Liwwadders.nl. diverse artikelen over deze thematiek. Hierbij een beknopt overzicht in vijf hoofdpunten.

  1. Ontstaan Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân ontstaat in 2011 na een fusieproces waarover VVD-burgemeester Arno Brok van Sneek (2003-2010) de leiding had.  Hans Wiegel, zijn prominente partijgenoot, keert zich in 2009 tegen de grote gemeentelijke fusie die ophanden was in de Zuidwesthoek. Sinds maart 2017 is Brok CdK van Fryslân.  

2. Ambtelijke cultuur

De ambtelijke cultuur wordt vanaf september 2015 gedomineerd door de komst van gemeentesecretaris Pieter Zondervan. Buiten medeweten van het college om, en zonder sollicitatieprocedure, benoemt hij in 2018 Griet Heeg, tot mededirecteur van de interne organisatie. Zij is al een reeks van jaren een goede vriendin van Zondervan. In december 2021 maakt Zondervan zijn vertrek bij Súdwest bekend. Het is een gedwongen afscheid, omdat hij diverse ambtenaren wegtreiterde.  

3. Politieke cultuur

Het CDA is de grootste partij in Súdwest. Als wethouders van deze partij treden Maarten Offinga en Gea Wielinga gezamenlijk op, totdat Offinga in de zomer van 2020 tot burgemeester van Hardenberg wordt benoemd. Wethouder Wielinga heeft een duurzame relatie met ambtenaar Jan Lutgendorff. Zij vertelt tegen de pers dat er ten aanzien van deze verhouding een integriteitsonderzoek plaatsvond, maar die uitspraak is niet in overeenstemming met de werkelijkheid. In maart 2019 vinden er wel werkafspraken plaats over die relatie.

4. Serie onderwerpen

In de collegeperiode 22 november 2017-16 maart 2022 komt Nij Ylostins, een woonvoorziening voor ouderen in IJlst, op Zembla. Nij Ylostins krijgt uiteindelijk geen status als gemeentelijk monument. Opvallend zijn twee felle debatten in de raad over de eventuele komst van een cafetaria in de Stadsfenne en de sluiting van Mijn Tafel. Daarentegen laat de raad zich nauwelijks horen omtrent financiële overschrijdingen van zwembad de Rolpeal in Workum en van het voormalig stadhuis Bolsward.

5. Raadsenquête Empatec

In maart 2021 wordt besloten tot de unieke instelling van een raadsenquête naar de gang van zaken bij sociaal werkbedrijf Empatec.  De raad neemt op 3 februari 2022 de aanbevelingen van de raadsenquête over. Dat houdt in dat Súdwest stopt met de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West ten aanzien van Empatec. De gemeente maakt dan rechtstreeks afspraken met de NV Empatec.

WD