Categorieën
Energie Financiën Politiek Sociaal

Súdwest geeft voorschot energietoeslag 2023

In Súdwest-Fryslân krijgen mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een voorschot op de energietoeslag van € 500,-van 2023. Zij ontvingen reeds voor 1 december 2022 de volledige energietoeslag van € 1300,-. Gemeentes hebben de mogelijkheid om een deel van die toeslag eerder uit te betalen.

“Wij zien dat veel mensen moeite hebben met het betalen van de energierekening. Daarom hebben we als gemeente de keus gemaakt om alvast een voorschot te bieden aan de meest kwetsbare doelgroep”, aldus wethouder Marianne Poelman.

In het nieuwe jaar wordt gekeken welke inwoners recht hebben op de energietoeslag van 2023. Mocht blijken dat inwoners er dan geen recht meer op hebben, dan hoeft het voorschot niet terugbetaald te worden. Het resterende bedrag van de Energietoeslag ontvangen ze dan in 2023 niet.