Categorieën
Landbouw Nederland Politiek

Standpunten verkiezingsprogramma’s inzichtelijk met LTO Agrarische Programmatracker

(tekst: LTO Nederland)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november presenteert LTO de Agrarische Programmatracker. Hierin zijn de voor de agrarische sector relevante standpunten gebundeld. De programmatracker geeft daarmee een helder overzicht van de inzet van de politieke partijen richting de verkiezingen en formatie.

Agrarische Programmatracker
De afgelopen tijd presenteerden al diverse politieke partijen hun conceptprogramma’s. Om het overzicht te houden introduceert LTO Nederland net als in 2021 de Agrarische Programmatracker: een overzicht van de voor land- en tuinbouw belangrijkste passages uit de partijprogramma’s. Deze passages zijn te selecteren op onderwerp, thema en sectoren. Daarnaast bevat de tracker het overzicht van de gepubliceerde (concept)programma’s. De Programmatracker wordt aangepast zodra de geamendeerde (definitieve) programma’s beschikbaar zijn.

Puntenplan
Na de val van het kabinet, bracht LTO een puntenplan in bij de politieke partijen. LTO pleitte daarbij om bij het schrijven van de verkiezingsprogramma’s te komen tot voorstellen die bijdragen aan toekomstperspectief voor de land- en tuinbouw. Met de publicatie van de conceptprogramma’s herkent LTO veel van de inzet terug:

  • Inmiddels zijn vrijwel alle partijen ervan overtuigd om in te zetten op doelsturing in plaats van middelvoorschriften.
  • In het verlengde hiervan denkt een handvol partijen aan het invoeren van een (afrekenbare) stoffenbalans om de boer in positie te brengen om deze doelen te halen. Real-time meten wordt daarin als onmisbaar gezien om boeren inzicht te geven in de milieuprestaties.
  • Het financieren en doorontwikkelen van groene maatschappelijke diensten, zoals het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), is in de meeste programma’s terug te vinden. Hiervoor willen politieke partijen een goede en langjarige vergoeding betalen.
  • Het verbeteren van het verdienmodel voor boeren en tuinders is van links tot rechts terug te vinden in elk verkiezingsprogramma. Hoe ze dat bereiken verschilt per partijkleur, maar hangt vaak samen met trefwoorden als ‘eerlijke prijs’, ‘gelijk speelveld’ en ‘nieuwe verdienmodellen’.
  • Diverse partijen willen de ontwikkeling van biologische landbouw stimuleren, onder meer door de omschakeling te vergoeden.
  • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) blijft in de meeste verkiezingsprogramma’s behouden.

De Agrarische Programmatracker is hier te downloaden (versie 27 september), en vrij te gebruiken met bronvermelding.

Raadpleegt u ook: Standpunten verkiezingsprogramma’s inzichtelijk met LTO Agrarische Programmatracker – LTO