Categorieën
Politiek Sociaal

SP-leider Jimmy Dijk over het Hoofdlijnenakkoord

Partijen van de nieuwe coalitie hadden de mond vol over bestaanszekerheid. Daar is nu niets meer van over. Dus niks bestaanszekerheid voor de werkende klasse (=iedereen die zijn inkomen verkrijgt uit werk of uitkering). Maar grote bedrijven en zij die hun inkomen verkrijgen uit vermogen, die likken hun vingers af bij deze plannen. Gewoon weer een kabinet voor rijk rechts.

· Eigen risico wordt niet afgeschaft, pas in 2027 gehalveerd; premie gaat omhoog

· Voor chronisch zieken en gehandicapten pakt het zelfs negatief uit: compensatie hoge zorgkosten verdwijnt

· Hoge huren blijven onverminderd hoog

· Minimumloon wordt niet verhoogd; geplande verhoging wordt zelfs teruggedraaid

· Forse bezuinigen op zorg, onderwijs en sociale zekerheid

· Mensen met zware beroepen kunnen niet eerder stoppen met werken

· Verkorten duur WW: een voorstel waar geen enkele partij het in de campagne over heeft gehad

· 14 miljard euro voor vier kerncentrales; dat is 14 miljard en vier teveel

· Bijna halvering ontwikkelingshulp: Asociaal!

· Intrekken spreidingswet: dat wordt weer op het gras slapen in ter Apel

· Hoge BTW op boeken, kranten, theater, festivals en voetbalwedstrijden

· Afnemen beschermde status natuurgebieden: een gevaarlijke dreiging voor de spaarzame natuur die we nog hebben,

De SP is meer dan ooit nodig! De hoogste tijd om samen de beuk erin te gooien. Wilders steelt van de armen en geeft aan de rijken.

Jimmy Dijk
Uit De Tribune, partijblad van de SP