Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal

Sociale supermarkt super sociaal

(tekst: PvdA Leeuwarden)

Woensdagavond werd het agenda-initiatief Sociale Supermarkt behandeld in de gemeenteraad Leeuwarden. Dit op initiatief van de PvdA Leeuwarden en Groenlinks Leeuwarden. Aanleiding voor het agenda-initiatief was de burgeragendering door Koos Pot op 16 november jl.

Waarom een sociale supermarkt?

In de gemeente Leeuwarden wonen ongeveer 11.000 gezinnen (cijfers 2021) die net op of net boven het sociaal minimum zitten. Door de sterk gestegen kosten in levensonderhoud, onder andere van energie en levensmiddelen en door de inflatie, zijn zij slachtoffer van ‘een stille ramp’. Bij deze cijfers zijn nog niet alle ouderen met alleen AOW meegeteld en ook niet ZZP’ers en andere werkenden die het hoofd niet of nauwelijks meer boven water kunnen houden. De afgelopen maanden komen steeds meer verhalen in de media over ouders die gebruik moeten maken van steunorganisaties als Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld. En dit zijn niet alleen mensen met een uitkering. Ook zien we een grote toename van de zogenaamde werkende armen.

Wat is een sociale supermarkt?

Bij een sociale supermarkt kunnen mensen die (tijdelijk) niet genoeg inkomsten hebben om van rond te komen dagelijkse boodschappen doen tegen ongeveer 70% van de gemiddelde verkoopprijs. De sociale supermarkt heeft veel verschillende producten in de winkel, waaronder dagelijks vers vlees, dagelijks vers brood, verschillende soorten groenten, fruit en zuivel, en een assortiment van alle gangbare producten uit de supermarkt. Voor de dorpen wordt gedacht aan een rijdende supermarkt (SRV wagen)

Voor wie?

In de basis is deze bedoeld voor inwoners van de gemeente Leeuwarden die maximaal tot 120% van het sociaal minimum aan inkomen hebben. Zij kunnen bij de sociale supermarkt boodschappen doen en betalen gemiddeld slechts 60-70% van de normale supermarktprijs. Mensen met leefgeld ver onder het minimum, komen in aanmerking om gemiddeld maar 30 % van de normale supermarktprijs te betalen.

Maar de sociale supermarkt is meer

Naast de directe armoedebestrijding en bieden van bestaanszekerheid wordt er ook gewerkt aan perspectief voor de korte en lange termijn. Gemotiveerde klanten van de sociale supermarkt kunnen aan de slag met coaches van Startwerkplaats Friesland. Deze stichting is opgericht om ervoor te zorgen dat iedereen die wil werken ook kan werken. Startwerkplaats coacht, ondersteunt en begeleidt mensen bij alle zaken die tot nu toe een belemmering vormen om zelfstandig een inkomen te verdienen. Het gaat hierbij vaak om zaken die veel stress opleveren zoals geldzorgen, armoede en(gebrek aan) eigenwaarde. De aanpak is uniek en aanvullend op het bestaande aanbod. De coaching start nl. al ruim voordat de deelnemer aan het werk gaat en loopt door ruim nadat de deelnemer aan het werk is gegaan. Alles is erop gericht om duurzaam succes en systeemdoorbraak te krijgen.

Startwerkplaats Friesland werkt samen met de deelnemer, die zelf de regie houdt. De unieke aanpak van Startwerkplaats Friesland is omarmd door vier grote landelijke fondsen: Vriendenloterij, Rabo Foundation, Instituut GAK en het Oranjefonds.

Onze Inzet

De PvdA gaat samen met GroenLinks een motie indienen om het college op te roepen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de sociale supermarkt in Leeuwarden. Op 17 januari za et debat hierover plaatsvinden en op 25 januari zal er een besluit worden genomen.

Ook kunt u raadplegen: https://leeuwarden.pvda.nl/nieuws/sociale-supermarkt-super-sociaal/