Categorieën
Columns Landbouw

Sjaak van der Tak: ‘Pessimisten en optimisten’

(tekst: column Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, op NieuweOogst.nl)

Een pessimist kan door een donkere bril constateren dat we de voorbije jaren als agrarische sector nauwelijks zijn opgeschoten. De problemen en opgaven zijn in de kern hetzelfde als drie jaar geleden, met de daarbij behorende onduidelijkheid voor u, als boeren en tuinders. Denk aan afbouw van derogatie en kalenderlandbouw.

Maar een optimist kan ook zien, hoe weerbarstig de praktijk ook is, dat wel degelijk de goede kant uit wordt bewogen. Mijn waarneming is dat het belang van boeren en tuinders, kwekers en telers in de samenleving toeneemt, omdat zij maatschappelijk kapitaal zijn; in economische, ecologische en sociale zin. Immers, onze voedselproductie kan met toekomstbestendige innovaties en boerenerfoplossingen klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, bodem en waterkwaliteit verbeteren. Daar ben ik van overtuigd.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/13/pessimisten-en-optimisten