Categorieën
Gezondheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Welzijn

Ruim één op de vijf ambtenaren uitgeput na werkdag

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl)

Zeker één op de vijf gemeenteambtenaren is na een werkdag volledig uitgeput. Ruim een kwart is zo moe dat ze erna aan niets meer toekomen.

Dat blijkt uit verdiepend onderzoek van A&O fonds Gemeenten, De werkdruk onder gemeenteambtenaren. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op het Werkonderzoek 2022 van Binnenlandse Zaken, waaraan bijna 4.500 gemeenteambtenaren hebben meegedaan.

Oudere medewerkers

Uit het rapport komt verder naar voren dat in vergelijking met 2019 de werkdruk bij gemeenten wel iets is afgenomen, vooral onder jongere en oudere medewerkers. De onvrede onder medewerkers van middelbare leeftijd is de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. De onvrede over de hoeveelheid werk verschilt sterk naar opleidingsniveau. Vooral onder hoogopgeleide medewerkers heerst onvrede over de hoeveelheid werk, onder laag- en middelbaar geschoold personeel komt dat veel minder voor.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/bureaucratie-put-menig-gemeenteambtenaar-uit