Categorieën
Columns Humor

ROODBORST TRUMP: FAN VAN PUUR NATUUR

Fotografe Gerda Bijker-Bos presenteert roodborst Trump die houdt van het landschap rondom het Sneekermeer. Trump houdt geregeld een oogje in het zeil ten aanzien van de PottenPlannen, de natuur langs de Grienedyk en het aanwezige sluipverkeer door Offingawier. Ook is Trump op de hoogte van de overname van It Foarûnder door Stichting Skarsweagen.

Hedenochtend was ik in de gelegenheid Trump te spreken. Wat een verstandige vogel. De vorige Amerikaanse president en zijn naamgenoot kan nog zeer veel van hem opsteken. Roodborst Trump is tegen overdreven bedrijvigheid die er aan staat te komen in het PottenGebied. ‘Onze broedplaatsen gaan dan verloren en de toekomst van vogelfamilie Trump ten dode opgeschreven. En dat accepteren we niet.’

Trump heeft weinig tot geen fiducie in de opstelling van PvdA, CDA en FNP, de collegepartijen van Súdwest. Wel heeft Trump zeer diep respect voor PvdA-wethouder Rietman, die de elementaire portefeuille Gastvrijheid met wijsheid gestalte geeft. Deze constant uitblinkende bestuurder weet veel van allerlei grassoorten en ook houdt hij van ecologisch verantwoord koken. Het is een publiek geheim dat hij parkieten fokt en tijdens zijn ochtendgymnastiek drie tot vier keer een vogelnestje uitvoert.

De dorpelingen van Offingawier wachten in spanning af. Twee tot drie gezinnen hebben aan Trump bekendgemaakt dat ze gaan verhuizen naar buurgemeente De Fryske Marren. Per 1 maart staan hun woningen te koop. Op 9 februari organiseerde Nieuw Sociaal nog een succesvolle debatavond over genoemde thematiek. Trump was jammer genoeg verhinderd. Hij gaf op dat moment een lezing aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Liwwadden over de ontwikkeling van het VogelTrumpisme.

Het VogelTrumpisme is enorm voor de overname van It Foarûnder door Stichting Skarweagen. Karst Doevendans, woordvoerder van deze stichting, is allround aandeelhouder van een zangvogelbedrijf, waardoor er kans bestaat dat, vaker dan voorheen, voedzame zaden op het terras van It Foarûnder worden uitgestrooid.

Het komt pico bello.

Wiebe Dooper