Categorieën
Commentaar Politiek

Rimmer Mulder schetst uitstekend de toestand van de PvdA

Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, publiceert in de rubriek Te Gast van woensdag 6 september 2023 de zeer interessante bijdrage: ‘Breng ideologische strijd in PvdA terug’.

Onder Kok raakte de sociaaldemocratie ruim dertig jaar geleden ‘haar ideologische veren’ kwijt, aldus Mulder. Een treffend voorbeeld daarvan is dat PvdA-leider Kok, en minister van Financiën in Lubbers III, onder invloed van CDA en VVD afstand nam van de WAO-herziening. Hiermee werkte hij zijn partijgenote Elske ter Veld tegen, die in dit kabinet staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was. De gang van zaken werkte dusdanig nadelig voor de PvdA, dat van de 90.000 leden maar liefst 30.000 het lidmaatschap opzegden.

Publicatie van Piketty uit 2019.

Vervolgens wordt Thomas Piketty door Mulder aangehaald. Deze Franse econoom beweert ‘dat een Brahmaanse elite’ de sociaaldemocratie ging overheersen. Deze elite behorend tot een middenklasse van hoogopgeleiden had veel te danken aan sterk verbeterd onderwijs en de sociale welvaartsstaat. De Brahmaanse elite, ook die van de PvdA, omarmde het neoliberalisme. Het marktdenken: vrij verkeer van goederen binnen de EU werd als positief beschouwd. Tegelijk kwamen er belastingparadijzen en ontstond een grotere inkomensongelijkheid.

Tijdens het premierschap van PvdA-leider Willem Drees in de jaren 1948-1958 was de sociaaldemocratie volop herkenbaar.

In de slotalinea schrijft Mulder dat de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks ‘een versterking van de Brahmaanse elite’ betekent. Hij is bang voor een eenzijdige ontwikkeling, waarbij de politieke samenwerking kan leiden tot meer zetels. Maar een visie is er niet, volgens Mulder.

‘Waar visie ontbreekt, komt het volk om, formuleerde Den Uyl’, aldus een passend uitgekozen citaat door Mulder.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:
Leeuwarder Courant, 6 september 2023. https://nl.wikipedia.org/wiki/Elske_ter_Veld https://www.dereactor.org/teksten/ondraaglijke-ongelijkheid-kapitaal-en-ideologie-thomas-piketty#: