Categorieën
Beleid Overheid

Rijk neemt afscheid van New Public Management

(tekst: Hans Bekkers op BinnenlandsBestuur.nl)

Bedrijfsmatig werken was decennia het credo bij het rijk. Die tijd is voorbij, zo klinkt althans door in de begroting van BZK. Goodbye New Public Management als sturingsfilosofie op de Haagse departementen. Binnenlandse Zaken (BZK) neemt er als coördinerend ministerie bedrijfsvoering officieel afstand van.

Doelmatigheid

Dat blijkt uit de begroting van Binnenlandse Zaken 2024. Volgens BZK moet er rijksbreed vooral worden gewerkt aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar en rechtvaardig is, omdat de samenleving daarom vraagt. Dat betekent als rijksdienst in verbinding staan met de samenleving, politiek, beleid en de organisaties in de uitvoering.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/binnenlandse-zaken-zet-new-public-management-bij-grofvuil