Categorieën
Poëzie

REGIE

alerte ‘waker’ beschermt
krachtdadig en kordaat
tegen sterke stroming
vreemde wateren
vooral van buitenaf

bezweken is er nog
altijd landinwaarts
zenuwpees ‘slaper’
opgewassen tegen
binnenstromende exoten

bij doorbraak watergolf
totaal ongewenst
staat stevig paraat nog
altijd dikbuikig mollig
rond daar ‘droomster’

kaasrechte ‘dwarsligster’
loodrecht op evenwijdige
bovengenoemde wachters
er lekker tussenin gelegen
tegen al dat uitheemse aqua

in toch al verzopen landje
vertolkt hoop ‘t laatste verlies
sluit lef blèrend angst uit
baseert trots zich op zelfgrip

alles waterbewaking

© Elsijn Eelsingh