Categorieën
Politiek

PvdA-voorzitter Sent aan leden: Hoe geven we de linkse samenwerking vorm?

Beste leden,

Hoe ziet ons land eruit als we op links de krachten bundelen? We zagen het bij de discussie over het prijsplafond. Pas na voorstellen van PvdA én GroenLinks besloot het kabinet iets te doen aan de gestegen prijzen voor energie, zodat mensen de winter konden doorkomen. Het laat zien dat samenwerking loont.

Landelijk en lokaal slaan we steeds vaker succesvol de handen ineen. Onze Tweede Kamerfracties en Eurodelegaties trekken veel samen op. In 76 gemeenten deden we samen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Zeeland is er een gezamenlijke lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tijdens ons afgelopen congres stemden de leden vóór een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer en met een goede uitslag bij de volgende verkiezingen kunnen we daar samen de grootste worden.

Ook als partijorganisaties werken we veel samen. Uniek in onze geschiedenis is bijvoorbeeld dat we een gezamenlijk deel met GroenLinks tijdens ons volgende congres op 4 februari organiseren. Meld je daar hier voor aan!

De afgelopen tijd heb ik met heel veel leden gesproken over de linkse samenwerking. Veel daarvan zijn enthousiast. Maar er zijn ook leden die terughoudender zijn en die zich afvragen of we wel genoeg kleur op de wangen bewaren. Daarom wil het Partijbestuur de komende periode samen met alle leden onze samenwerking verder vormgeven. Hoe ziet de links-progressieve agenda van de toekomst eruit? Hoe kunnen we het beste de koers van Nederland verleggen? Op welke wijze doen we mee aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen?

Over die vragen wil het Partijbestuur graag met de leden van PvdA en GroenLinks in gesprek. Daarom hebben we samen met GroenLinks het Plan van Aanpak “Inhoudelijke verkenning linkse samenwerking” gepresenteerd. 

De aftrap voor de gesprekken is het congres van 4 februari. De wetenschappelijke bureaus van beide partijen presenteren dan als startschot van de gesprekken een discussiestuk met hun visie op de samenwerking. Vanaf april organiseren we daarna samen met GroenLinks door heel het land bijeenkomsten. De uitkomst van de gesprekken is een proeve van de links-progressieve agenda voor de toekomst. Die zullen we in de zomer presenteren.

Op het congres van begin 2024 beslissen de leden uiteindelijk over de wijze waarop we samenwerken tijdens de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Alle opties liggen dan nog op tafel.

De verkenning zal soms best spannend zijn. Ik ben ervan overtuigd dat samen beter werkt dan alleen. Dat geldt voor onze samenwerking met GroenLinks maar zeker ook binnen onze eigen partij. De maatschappelijke opdrachten waar we voor staan zijn te groot om ons uit elkaar te laten spelen. En het staat buiten kijf dat die blijvend vragen om sociaaldemocratische antwoorden. Daarom kijk ik ontzettend uit naar de gesprekken die we gaan voeren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen vooruitkomen.

Hartelijke groet, Esther-Mirjam Sent
Partijvoorzitter