Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

PvdA Fryslân: liever macht dan inhoud?

De politieke opstelling van PvdA Fryslân is een van de centrale punten in het formatiedebat van de verse Provinciale Staten op woensdag 5 april. In de bijeenkomst wordt PvdA-fractievoorzitter Edou Hamstra aan de tand gevoeld over de relatie tussen het PvdA-program en dat van BBB.

En GrienLinks-fractievoorzitter Charda Kuipers wil van Hamstra weten hoe de PvdA de groene toekomst van Fryslân ziet? Hamstra geeft daarop een algemeen antwoord. Ze voert de leefbaarheid van Fryslân als haar politieke motivatie aan, dus een schone en gezonde toekomst, waar alle onderwerpen mee te maken hebben.

Op donderdag 23 maart in het eerste gesprek met informateur Stoffer, vertelt Hamstra in gezelschap van partijgenoot Klaas Zwart dat GrienLinks een wenselijke coalitiepartner is. Stoffer noteert eveneens dat de PvdA meer dan GrienLinks de nadruk legt op wonen, leefbaarheid en openbaar vervoer. En de laatste meer op natuur- en klimaatdoelen.

Uit het tweede gesprek komt naar voren dat de PvdA gebrand is om deel uit te maken van een aanstaand college, want: BBB, GrienLinks, VVD, FNP, CDA en CU worden allen genoemd als potentiële coalitiepartners. Met betrekking tot compromissen beschikt Hamstra’s PvdA dus over een grote inhoudelijke reikwijdte.

Matthijs de Vries, politiek leider CU Fryslân.

De werkzaamheden van formateur Oebele Brouwer monden naar verwachting uit in een coalitieakkoord tussen BBB, PvdA, CDA en CU. Dat biedt verder inzicht in de inhoudelijke opstelling van de PvdA. Als de uitleg van Hamstra wederom blijft steken in algemeenheden, blijft de machtsfactor tot in 2027 kleven aan PvdA Fryslân.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1201185/grienlinks-mist-inhoud-bij-formatie-doe-de-verkennning-nog-maar-een-keer-over

Gespreksverslag+informateur+-+PvdA (notubiz.nl)

Gespreksverslag+informateur+(tweede+gesprek)+-+PvdA (notubiz.nl)