Categorieën
Financiën Fryslân Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Proef Schuldenvrij Leeuwarden verloopt moeizaam

Van het begrote bedrag is 120.000 euro overgeheveld naar een ander project.

(tekst: redactie BinnenlandsBestuur)

Het experiment Schuldenvrij Leeuwarden komt nog niet echt van de grond. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het voortraject duurt veel langer dan verwacht en er is minder geld uitgetrokken dan begroot. De ervaringswerkers die de deelnemers zouden begeleiden zijn tot nu toe nog niet ingezet.

In het verleden hielden inwoners die een schuldregeling met de Kredietbank Nederland treffen een restschuld over. Die restschuld moest binnen drie jaar worden afbetaald. Dat moet anders, vindt de gemeenteraad van Leeuwarden. In september 2022 stemde zij in met een experiment waardoor de restschuld wordt afgelost door de gemeente. ‘Het idee is dat de inwoner vervolgens onder begeleiding de ruimte heeft om stressvrij aan de toekomst te werken’, schrijft het lokale dagblad.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/experiment-schuldenvrij-leeuwarden-komt-niet-van-de-grond