Categorieën
Fryslân Sociaal Verkeer Vervoer

Platteland en stad ervaren amper verschil in bereikbaarheid

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Een groot deel van de bewoners van stedelijke en landelijke gebieden in Nederland ervaren in hun beleving amper problemen met bereikbaarheid, concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) na onderzoek. De verschillen tussen bewoners van een stad en van het platteland zijn veel kleiner dan verwacht, stellen de onderzoekers. Volgens het KiM moet er meer aandacht zijn voor de perceptie van bewoners. ‘Nu ligt de focus vooral op oplossingen voor problemen en knelpunten die inwoners misschien niet als zodanig ervaren.’

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/stad-en-platteland-ervaren-amper-verschil-bereikbaarheid