Categorieën
Sneek Súdwest Wonen

Plan voor 116 nieuwe woningen aan rondweg Sneek

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan voor 116 nieuwe woningen op ontwikkelgebied Het Perk, gelegen aan de rondweg in Sneek. Elkien en Frisoplan B.V. willen appartementen, rijwoningen en waterwoningen ontwikkelen. Verantwoordelijk wethouder Michel Rietman is
content met deze ontwikkeling.

Rijwoningen, waterwoningen en sociale huurappartementen

Het terrein waarop voorheen garage Wander en de school de Friese Poort zaten, biedt plek aan in totaal 116 woningen. In het bestemmingsplan zijn 64 rijwoningen en 24 waterwoningen opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het inpassen van groen in de wijk. Frisoplan B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze woningen. Elkien draagt zorg voor de ontwikkeling van 28 sociale huurappartementen.

Inloopbijeenkomst omwonenden

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee instemde, ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente. Eind deze maand volgt een inloopavond voor omwonenden.

Processen versnellen

Wanneer de bouw van start gaat, is nog niet duidelijk. Nadat de termijn van 6 weken is verstreken, wordt toegewerkt naar een definitief bestemmingsplan. Hier zal de gemeenteraad zich nog over buigen.