Categorieën
Commentaar Politiek Sociaal Súdwest Welzijn Zorg

Pieter Greidanus van Nieuw Sociaal: initiator motie tegen sluiting Antonius

Pieter Greidanus, fractievoorzitter van Nieuw Sociaal in Súdwest-Fryslân, is de initiator van een motie tegen de sluiting van Antonius in Sneek. Inmiddels verkrijgt de motie steun van PvdA, CDA, FNP, GroenLinks, ChristenUnie en een deel van GBTL, aldus Greidanus. In de raadsbijeenkomst van donderdag 20 juli wordt over de ingediende motie gestemd. Eerder stemde de raad van Heerenveen unaniem voor het behoud van ziekenhuis Tjongerschans.

Op 20 juni 2023 kondigen vier Friese ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan dat binnen tien jaar Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen dichtgaan en er een nieuw ziekenhuis komt bij Joure. Greidanus vindt het merkwaardig dat overheden en inwoners niet bij deze besluitvorming betrokken zijn geweest.

Als reden voor het besluit wordt aangevoerd dat:
‘landelijk hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van behandelingen, waardoor ziekenhuizen voor bepaalde ingrepen aan steeds hogere volume eisen moeten voldoen om de ‘vereiste ervaring en kwaliteit te borgen’.

Nieuw Sociaal is van mening dat er andere mogelijkheden voorhanden zijn om aan kwaliteitseisen te voldoen, bijvoorbeeld artsen te laten reizen. Het gaat om kleine afstanden en er zijn geen hoge kosten mee gemoeid.

Tegelijk is het enigszins opmerkelijk dat er op 2 juni 2023 een nieuwsbericht van de Antoniusgroep verschijnt met betrekking tot het jaarresultaat van 2022, waarin staat:

‘ondanks de oplopende kosten Antonius investeert om toekomstbestendig te blijven, waarbij voor 2023 en 2024 omvangrijke investeringen gedaan zullen worden in de nieuwbouw en verduurzaming van het operatiecomplex in Sneek en in digitalisering van de zorg’.

Ook de SP is gelukkig actief tegen de aangekondigde sluiting van Antonius en Tjongerschans.

De motie benadrukt dat het sluiten van een ziekenhuis niet enkel gebaseerd mag zijn op markgerichte factoren, ook sociale argumenten moeten worden meegenomen. Bovendien is toegankelijke zorg een belangrijke taak voor de landelijke overheid, aldus Nieuw Sociaal.

Bij het aannemen van de motie, wordt van het college van Súdwest gewenst, dat deze:

De bestuurders en de zorgverzekeraars per direct het ongenoegen van de raad overbrengt aan de betrokken bestuurders en de zorgverzekeraars van Antonius.

Ook geeft de motie aan het college mee:

Dat het sluiten van een ziekenhuis in de regio, volledig in tegenspraak is met de huidige discussie en inzichten om de regio juist te versterken o.a. door het behouden van voorzieningen.

WD

Geraadpleegde bron:
Informatie motie Nieuw Sociaal tegen sluiting Antonius