Categorieën
Financiën Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Pensioen ambtenaren 12 procent omhoog

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Met name de hogere rentestand en soepeler toepassen van de regels maakt de verhoging mogelijk. Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen vanaf 1 januari 2023 met 11,96 procent. Daarmee compenseert het pensioenfonds volgens bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen de volledige prijsstijging van september 2021 tot september 2022.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/abp-verhoogt-pensioenen-met-1196-procent