Categorieën
Fryslân Sociaal

Panel Fryslân: positieve gezondheid in Fryslân voor het eerst in beeld

Inwoners van Fryslân met een lager inkomen, laag opleidingsniveau en die van 75 jaar en ouder scoren slechter op positieve gezondheid. Dit zijn ook de groepen die minder gezondheidsdoelen hebben of te maken hebben met meer ernstige eenzaamheid. Dat blijkt uit een recente paneluitvraag van het FSP onder de inwoners van Fryslân over gezondheid.

Belang van onderzoek naar positieve gezondheid

Door de coronapandemie is het belang van (preventieve) gezondheid sterker op de voorgrond gekomen. Positieve gezondheid gaat over een brede kijk op gezondheid. Aan de hand van zes onderdelen geeft positieve gezondheid inzicht in hoe mensen omgaan met fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. Iemand die lager scoort op positieve gezondheid is mogelijk minder weerbaar en veerkrachtig bij tegenslagen in het leven.

Het FSP heeft voor het eerst in kaart gebracht hoe het gaat met de ‘positieve gezondheid’ van de inwoners van Fryslân. Daaruit komen duidelijke verschillen tussen groepen naar voren, waarbij met name inkomen en opleiding bepalend zijn. Met deze inzichten kunnen beleidsmakers en gezondheidsbevorderaars aan de slag om een omgeving te creëren die de positieve gezondheid van mensen verbetert. (bron: Fries Sociaal Planbureau)

Leest u verder via: https://www.fsp.nl/nieuws/positieve-gezondheid-panel-fryslan/