Categorieën
Foto's

OUDEMIRDUMER KLIF

Clara Walstra presenteert het rustieke landschap bij het Oudemirdumerklif. Niemand kijkt op het horloge. Appen wordt vergeten. Een argeloze voorbijganger werpt een luttel moment zijn blik op een springend paard. De wandelaar heeft in toeristische info gelezen dat het klif een gevarieerd gebied is van graslanden, rietvelden, moerassen en schelpenbanken. Ook dassen zijn aanwezig.

Natuurmonumenten beheert het Oudemirdumer Klif en informeert dat de kneu, grasmus en rietzanger voorkomen. En maar liefst 250 plantensoorten.

WD