Categorieën
Commentaar Dieren Ethiek Natuur en milieu Politiek

Op de wasbeer wordt gejaagd, de wolf krijgt actieve bescherming

De benadering van de wasbeer en de wolf verschilt in Nederland. Dit korte artikel beschrijft twee voorbeelden.

RTLNieuws meldt op 11 oktober 2022 dat in Limburg de jacht op de wasbeer weer geopend is. Als redenen worden genoemd: de groei van de populatie, de diersoort vormt een bedreiging voor broedvogels, amfibieën, kleine zoogdieren en overwinterende vleermuizen. Ook de volle opvang komt naar voren en dat de zogeheten wasberenspoelworm een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Afgelopen donderdag 8 december neemt de Tweede Kamer een motie aan van de Partij voor de Dieren om de wolf actief te beschermen.

In ieder geval is de attitude ten aanzien van de wasbeer en de wolf nogal dubbel. Of gaat de wasbeer ook een min of meer beschermde status krijgen van de landelijke politiek?

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5339079/limburg-opent-jacht-op-de-wasbeer-opvang-bij-aap-vol

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/09/wolf-verdeelt-kamer-en-coalitie

https://edepot.wur.nl/553914