Categorieën
Humor

ONDERGRONDS ZIT HET SÚDWEST-FRYSLÂN OOK AL NIET MEE

De gemeente Súdwest-Fryslân loopt tegen een onaardig vraagstuk aan. Nogal wat begraafplaatsen hebben te weinig ruimte, waardoor doden ‘met de voeten in het graf van een ander‘ liggen, aldus Omrop Fryslân.

En: ‘De ruimte tussen de oude graven is te klein voor de kisten van nu, want die zijn groter dan destijds. Soms wordt dat opgelost door een deel van de kist onder het pad te begraven of met het voeteneind in het graf van een ander.

Als voorbeeld worden de begraafplaatsen in Stavoren, Molkwerum, IJlst, Raerd en Poppenwier genoemd. De gemeente overweegt om graven samen te voegen. ‘En dat er genoeg ruimte is en blijft, zodat wij de oude plekken ook kunnen gebruiken‘, aldus wethouder Henk de Boer.

Het is me toch wat. Veel te veel lange mensen in deze regio, die ook nog eens doodgaan en niet worden gecremeerd, maar de wens hebben om begraven te worden. En die omvangrijke kisten brengen ondergronds vervolgens nogal wat teweeg. Het college van Súdwest zit er mee in de maag. Er worden vast en zeker weer overuren gemaakt, zoals met de onlogische – en natuurlijk bovengrondse – autoluwe proef in het centrum van de Waterpoortstad.

Heel, heel misschien denkt het college eraan om de dienstige terpbewoners van Súdwest cameratoezicht aan te bieden indien een dode ter aarde wordt besteld, zodat feitelijk op beeld kan worden vastgelegd of het graf van een ander ook wordt “geschonden”.

Daarnaast biedt het college, zeer vermoedelijk de verkeersregelaars van de autoluwe pilot, na beëindiging van het huidige dienstcontract, een versnelde cursus tot gecertificeerd grafdelver aan. Een behoorlijk sociale geste, waarmee een extra punt wordt gescoord.

De burgers van Súdwest kunnen van dit college nog veel fraaie dingen tegemoet zien. En tenslotte even niet vergeten: over de doden niets dan goeds!

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/16370538/begraafplaatsen-te-klein-in-sudwest-fryslan-met-de-voeten-in-het-graf-van-een-ander