Categorieën
Commentaar Politiek

OMTZIGT MAAKT BINNEN 36 UUR PLANNEN BEKEND. EN ZIJN NETWERK IS VAN HOOG NIVEAU

Pieter Omtzigt maakt binnen 36 uur zijn plannen bekend, waaronder de aankondiging van zijn nieuwe politieke partij. Daarna breekt voor hem de vakantietijd aan.

Politicus Omtzigt wordt ondersteund door de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt, waarvan de bestuursleden zijn: voorzitter Hein Pieper, secretaris Matthijs Punter, penningmeester Henk Kerkdijk en Evelien Quist.

Een belangrijke spin in het web is Robert Kamphuis, die landelijk actief is voor Omtzigt. Ongetwijfeld is Kamphuis aanwezig bij spreekbeurten van Omtzigt en bijeenkomsten, al dan niet met een politiek karakter, waaruit een bepaald voordeel valt te halen. Bijgaande omschrijving van Kamphuis staat op zijn LinkedIn-pagina en de inhoud ervan heeft overlappingen met zijn inzet voor Omtzigt:

‘Weet uitstekend de weg in de Brusselse, Haagse en lokale politiek. In staat om corporates & start-ups te verbinden met publieke besluitvormers als ministers, Kamerleden, burgemeesters, wethouders en beleidsambtenaren. Versterken van de bedrijfsreputatie onder stakeholders door key issues hoog op de politieke agenda te krijgen.’

Kamphuis is momenteel ook voorzitter van De Nieuwe Denktank, waarvan drs. T.P.W.M. Broersen (penningmeester) en mr. B. Dikmans (secretaris) het bestuur completeren. Het curatorium, dat toezicht houdt op onder meer de wetenschappelijke kwaliteit, wordt gevormd door drs. R. Cuperus, dr. R. Y. Hertzberger, D. Boomsma MSc. en mr. dr. Q. Pluymaekers.

Of onder genoemde personen toekomstige Tweede Kamerleden zitten en geschikte kandidaten voor een ministerspost is koffiedik kijken. Het netwerk waaruit Omtzigt capabele mensen kan rekruteren is natuurlijk breder dan dat in dit artikel staat omschreven.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://steunfondsomtzigt.nl/

https://www.linkedin.com/in/robert-kamphuis-5304607

https://denieuwedenktank.nl/over/