Categorieën
Commentaar Sneek

NIEUWE WINKELIERSVERENIGING IN SNEEK?

Ruim drie weken geleden wordt een gerucht verspreid over het oprichten van een nieuwe winkeliersvereniging in Sneek. Uit navraag bij een tiental personen in en buiten ondernemerskringen blijkt dat het gaat om een loos gerucht. Echter, de laatste dagen komt een mogelijke oprichting serieuzer ter sprake en wordt door enkele relevante ondernemers ondersteund.

Het belangrijkste motief voor de totstandkoming van een eventuele nieuwe winkeliersvereniging is de ontevredenheid tegenover het zittende bestuur van Verenigd Ondernemend Sneek, omdat deze de belangen van veel ondernemers inzake de autoluwe proef tegenover het college van Súdwest-Fryslân niet goed heeft behartigd.

Oosterdijk in Sneek, 1939. Met dank aan Dirk van der Meer voor de fotobewerking.

In een door 136 ondernemers ondertekende brandbrief aan de raad en het college van 12 december 2023 wordt de ontevredenheid ten aanzien van het VOS-bestuur reeds kenbaar gemaakt:

Tot nu toe is de VOS gesprekspartner voor de gemeente
geweest in dit traject. Wij voelen ons als leden niet gehoord
door het bestuur van de VOS. Het is belangrijk voor de raad en
het college om te weten dat een (over)groot deel van de
ondernemers in Sneek, in tegenstelling tot hetgeen het
persbericht doet voorkomen, een volstrekt andere mening heeft
over het nut en de gevolgen van het instellen van de proef.
Wij waren ten tijde van de reactie van de VOS d.d. 6-12-2023
aan de raad op het autoluwe plan naar onze mening nog steeds
in gesprek met deze vereniging.

Op 14 juni 2024 maakt een binnenstadondernemer een brief – een ‘noodkreet’ – bekend, waarin wordt beargumenteerd waarom de autoluwe proef nadelig uitvalt voor winkeliers. Het schrijven wordt ondertekend door meer dan zestig winkeliers en aan de raad en het college van Súdwest gestuurd.

College van Súdwest-Fryslân. © SWF

Als de totstandkoming van een nieuwe winkeliersvereniging in Sneek daadwerkelijk gemeend is, betekent dat een klap in het gezicht van het huidige VOS-bestuur onder leiding van voorzitter Sibold Jellema. Ook gaat de communicatie tussen enerzijds Sneker ondernemers en anderzijds de gemeente Súdwest-Fryslân er dan anders uitzien.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde artikelen:

https://www.brekt.nl/brandbrief-werkgroep-bereikbare-binnenstad-sneek-onvoldoende-gehoord/