Categorieën
Politiek Protest Sneek Súdwest

AUTOLUWE PROEF: NOODKREET VAN SNEKER BINNENSTADONDERNEMERS

(Onderstaande brief wordt ondertekend door zoveel mogelijk ondernemers uit de Waterpoortstad en onder meer verstuurd aan de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân, red. WD)

Sneek, 14 juni 2024

Goedemiddag….,

Om te voorkomen dat u mogelijk niet het hele verhaal ter ore komt schrijf ik u deze “noodkreet”. Ik mis het tegengeluid van de partij die door de proef enorm wordt geraakt. Al in het artikel in de Volkskrant van dit voorjaar kwamen wij niet aan het woord maar werden in dat artikel door onze bestuurder weggezet als een groep zeurpieten. Een waarachtig goed voorbeeld van hoe je een groep betrokken hardwerkende burgers aan de kant schuift.

Sinds juli 1997 ben ik de eigenaresse van het familie bedrijf De Duif Mode aan de Nauwe Burgstraat in Sneek. De Duif Mode bestaat dit jaar 100 jaar en heeft verschillende uitdagende periodes goed doorstaan. Dit komt doordat wij als relatief klein bedrijf snel kunnen inspelen op de veranderende markt. Daarbij is persoonlijk contact met onze klanten van essentieel belang voor ons.  Sneek heeft een regiofunctie en is een toeristische trekpleister waar veel klanten van ons een huisje of een boot hebben.  Hierdoor komen  30% van onze klanten uit Sneek en omgeving en de rest van onze klanten komt uit heel Nederland. Bereikbaarheid met de auto is voor ons als Sneeker bedrijf dus heel erg belangrijk. De bereikbaarheid van de Sneeker binnenstad is sinds januari dit jaar echt heel erg lastig en daardoor ook niet bevorderlijk voor het voortbestaan van levendige en diverse detailhandel, de van ouds her belangrijke regiofunctie en werkgelegenheid, direct en indirect.

Dhr. Rietman is bij één van de binnenstadondernemers geweest om de negatieve gevolgen van de autoluwe proef te bespreken.  Hierbij heeft hij aangegeven dat de omzetcijfers, klantentellingen en bevindingen van de binnenstadondernemers positief zijn en dat deze cijfers ook tijdens de raadsvergadering gepresenteerd zullen worden. Volgens Dhr. Rietman zal op basis van deze cijfers en bevindingen de proef zeker niet volledig gestopt worden. Hieruit blijkt dat de cijfers die opgehaald zijn door de VOS van groot belang zijn. De betrouwbaarheid / onafhankelijkheid van deze cijfers staat niet vast, en bezwaarlijker nog, er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De monitoring van de klantenstroom is uitgevoerd door RMC vanaf januari dit jaar. RMC geeft hierbij aan dat de monitoring niet vergeleken kan worden met vorig jaar omdat er toen geen monitoring is geweest.

Als er op basis van deze cijfers verregaande besluiten worden genomen is dat mijns inziens niet juist.

De gemeenteraad dient te allen tijde betrouwbaar geïnformeerd te worden. Daarom had de gemeente  voor de start van de  proef  dit moeten waarborgen. De gemeenteraad had zekerheid kunnen hebben over de betrouwbaarheid van de informatie onder meer door professioneel, onafhankelijk en onpartijdig cijferbeoordeling met behulp van bijvoorbeeld Register Accountant. Deze had naast een goede nulmeting  een volgtijdige vergelijking (dus hoe ontwikkeld het zich in de tijd) kunnen uitvoeren.

Er blijft nu een zweem van onbehagen hangen rondom het proces. Een schijn van belangenverstrengeling kan op zijn minst worden gesuggereerd en dat is kwalijk voor alle betrokkenen.

 In het coalitieakkoord is opgenomen dat de binnensteden autoluw gemaakt moeten worden. De Sneeker binnenstad is al grotendeels autoluw. Bovendien zijn er voldoende alternatieven die ondernemers- en bewonersvriendelijk zijn die hetzelfde doel kunnen bereiken. Maatregelen voldoende die minder (onnodig) autoverkeer stimuleren, maar het bereiken van winkels voor inkopen niet nagenoeg onmogelijk maken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de besteding van  kooppubliek in een voor de auto goed bereikbare binnenstad substantieel hoger ligt. RMC kan ook met cijfers onderbouwen dat klanten bij voorkeur winkelen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Het feit dat er nog steeds uitleg op straat moet worden gegeven maakt de onlogica van de pilot duidelijk. Dit kost onnodig geld en stelt de verdraagzaamheid onnodig op de proef. Veel ondernemers voelen zich onvoldoende gehoord  in eerste aanleg en nu nog steeds. Ondertussen is het de vraag wie wiens belangen nog behartigd. De koers die de wethouder vaart leidt niet tot verzoening van een grote groep binnenstadondernemers die zich niet gehoord voelen. Ook dit proces leidt tot olie op het vuur van de polarisatie. Wij pleiten voor het stoppen van de autoluwe pilot en tot hernieuwde overleggen en niet voor het opleggen van deze in onze ogen onbegrijpelijke en catastrofale maatregel. Als dit verkeerd gaat en wij merken al dagelijks dat dat gebeurt, is er voor de winkelbinnenstad van Sneek geen weg meer terug.

Simone Silvius, De Duif Mode in Sneek