Categorieën
Sociaal Súdwest

Niet meer tien jaar wachten op een werkplek in Súdwest

Gemeente Súdwest-Fryslân pakt de wachtlijsten aan voor inwoners die voor een beschutte werkplek in aanmerking komen en trekt hier € 420.000 voor uit. Op deze wijze hoopt de gemeente dat er voor deze inwoners een einde aan een uitzichtloze situatie en aan de slag kunnen in een aangepaste omgeving.

Meer indicaties dan werkplekken
Vanuit het Rijk worden er in de gemeente Súdwest-Fryslân nu dertig plekken gefinancierd en elk jaar komen daar 2 á 3 bij. Dit komt niet tegemoet aan het aantal mensen dat een indicatie heeft voor Beschut Werk. Daardoor is de wachtlijst opgelopen tot meer dan tien jaar. Een onwenselijke situatie die ook in andere gemeenten speelt.

De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân hebben gezamenlijk extern onderzoek laten doen naar het ontstaan van deze wachtlijsten. Daaruit komt naar voren dat het Rijk verouderde gegevens lijkt te gebruiken om te bepalen hoeveel aangepaste werkplekken per jaar gefinancierd worden. Dit pakt nadelig uit voor gemeenten. Ook blijkt dat het aantal indicaties voor Beschut Werk in Súdwest-Fryslân hoger is in verhouding tot andere regio’s. Mogelijk komt dit doordat in Súdwest-Fryslân meer praktijkonderwijs is, waarvan leerlingen doorstromen naar Beschut Werk.


Perspectief bieden aan kwetsbare inwoners

Ruim dertig inwoners van Súdwest-Fryslân met een indicatie voor Beschut Werk staan nu op de wachtlijst. Wethouder Marianne Poelman: “Deze kwetsbare inwoners mogen we niet zo lang aan hun lot overlaten. Werken geeft ontzettend veel eigenwaarde.”

Einde aan de wachtlijst

De gemeente financiert nu uit eigen middelen dertig extra werkplekken om de wachtlijst op te lossen. Dit wordt bekostigd door een te verwachten overschot op de Gebundelde Uitkering 2023 (BUIG). Omdat deze inwoners aan het werk gaan en geen uitkering meer nodig hebben, levert dat een besparing op. Dit is geen structurele oplossing: naar verwachting zullen er ieder jaar meer inwoners in aanmerking komen voor Beschut Werk.

Aangepast werk

Beschut Werk is werk in een veilige, aangepaste omgeving voor inwoners die wel kunnen werken, maar daarbij extra begeleiding of aanpassing van het werk nodig hebben. Deze begeleidende taak ligt niet bij de werkgever, maar wordt in Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Werkleerbedrijf Empatec.