Categorieën
Columns Politiek

NEWTON EN BBB

De derde wet van Newton (1643-1727) houdt in dat iedere actie een tegenovergestelde even grote reactie veroorzaakt. In politieke zin is dit – deels – van toepassing op de BBB (BoerBurgerBeweging) van Caroline van der Plas.

Toen het stikstofdossier op de politieke agenda kwam, schonken de media veel aandacht aan BBB en partijleider Van der Plas (actie). Mede daardoor scoorde de partij het hoogst bij de Provinciale Statenverkiezingen van medio maart 2023 (reactie). Naarmate de stikstofsores minder in de publiciteit kwamen, daalde de virtuele aanhang van BBB lichtjes in de peilingen.

I&O-peilingsonderzoek van vorige week wijst uit dat de onderwerpen landbouw, natuur en stikstof momenteel geen heikele issues zijn. ‘En BBB-kiezers hechten het meest belang aan wonen, zorg en immigratie’, aldus I&O.

Kees Hanse, BBB-lijsttrekker voor de Zeeuwse Statenverkiezingen maart 2023.

In deze I&O-peiling is BBB de vierde partij met 13 zetels, derde de VVD met 22, tweede PvdA-GroenLinks met 28 en koploper Nieuw Contract Sociaal scoort 31 zetels.

Kiezers die de BBB de rug toekeren ‘doen dit vooral omdat zij in Omtzigt een beter alternatief zien en omdat zij zijn uitgekeken op de BBB’, schrijft peilingsbureau I&O.

Maar ‘de wet van actie en reactie’ omtrent stikstof speelt BBB ook parten. Van der Plas dient ervoor te zorgen dat cruciale landbouwthematiek, waaronder stikstof, en relevante plattelandszaken weer in de publieke aandacht komen. Daar ligt de winst.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.ioresearch.nl/actueel/io-zetelpeiling-kiezers-enthousiast-over-nieuw-sociaal-contract/