Categorieën
Columns Politiek

NATUURLIJK IS ER EEN POLITIEKE CRISIS AAN DE MARKTSTRAAT IN SNEEK

Wethouder Michel Rietman van Súdwest-Fryslân liet opzettelijk onjuiste verkeersgegevens invoeren in navigatiesystemen en apps om ontwikkelingen van de autoluwe pilot tussentijds bij te sturen. Daardoor heeft het college onder leiding van burgemeester Jannewietske de Vries een frauderende wethouder aan tafel zitten. Er is, hoe dan ook, sprake van een politieke crisis aan de Sneker Marktstraat.

Er liggen diverse mogelijkheden voorhanden om de huidige malaise te doorbreken.

Eerste optie

De meest voor de hand liggende optie is dat het vertrek van wethouder Rietman een dezer dagen bekend wordt gemaakt en de autoluwe proef van tafel gaat.

Vervolgens komt er binnen een maand een nieuwe wethouder, die wel aangetoonde competenties heeft en een goed gevoel voor Sneek. Daarvoor komt direct de ervaren Sjoerd Tolsma in aanmerking, die eerder wethouder was in Súdwest en in 2022 formateur van dit college. PvdA-fractievoorzitter Marijke Roskam en collega-raadslid Johan Feenstra weten Tolsma goed te vinden.

Tweede optie

Deze mogelijkheid houdt in dat wethouder Rietman blijft, zijn welgemeende excuses aanbiedt en toelicht dat de autoluwe proef stopt. Op deze wijze wordt hem een tweede kans gegund en heeft hij gelegenheid om in de loop van deze collegeperiode met een veel betere autoluwe proef voor de dag te komen.

Het college van Súdwest met de Fjoerkoertoer in begin 2024. Ruim vijf weken later is er door toedoen van PvdA-wethouder Rietman een politieke crisis. © Tom Coehoorn

Derde optie

Binnen deze keus biedt wethouder Rietman ook zijn welgemeende excuses aan en kondigt hij op de persconferentie van aanstaande woensdag 14 februari forse wijzigingen aan ten aanzien van de autoluwe pilot. Binnen deze optie blijft de wethouder toch onder vuur liggen, omdat hij zijn geloofwaardigheid door frauduleus handelen met betrekking tot de verkeersproef zelf op het spel heeft gezet.

Wiebe Dooper