Categorieën
Columns Politiek

NAAR PLURIFORMER PARTIJEN

(tekst: J.Th.J van den Berg op Parlement.com)

Nieuwe partijen zullen alleen gedijen als hun werkwijze een andere wordt dan die van de traditionele partijen.

Twee nieuwe partijen en een nieuwe Kamerfractie van twee partijen samen kunnen leiden tot verdere versplintering in de Tweede Kamer, maar zij kunnen ook een opening bieden naar een ander type partij. Een type met meer interne pluriformiteit en meer open discussie in partijen in plaats van steeds nieuwe en steeds kleinere partijformaties.

Onmiskenbaar is een oude partijdiscipline verdwenen, die relatief gemakkelijk te handhaven was door een hechte ideologie en bijbehorende loyaliteit. Taakverdeling tussen Kamerleden (of in de gemeente: raadsleden) leidde tot respecteren van elkaars deskundigheid en daarmee tot hechte samenhang in politieke partijen. Die laatste is er nog steeds, zeker in traditionele partijen die aan het politieke ambacht gewend zijn en aan de voordelen van bijbehorende eenheid.

De ideologische factor garandeert daarentegen veel minder eenheid, ook omdat zij geen antwoord meer biedt op alle politieke vragen die aan volksvertegenwoordigers vandaag worden gesteld. Trouwens, de ‘tucht’ van de ideologie in het verleden moet ook weer niet worden overdreven: ook in hechte gezelschappen als de sociaaldemocratie bestonden altijd tegenstellingen, bij voorbeeld tussen pacifisten en de fractiemeerderheid.

Leest u verder via: Naar pluriformer partijen – Parlement.com