Categorieën
Foto's Geschiedenis Natuur en milieu Súdwest Water

MOLENS BIJ HEEG

Een oude ansichtkaart toont een spinnenkopmolen en een monnikmolen (muonts) aan de Bird bij Heeg. De afbeelding is gemaakt in opdracht van firma J. Koksma, gevestigd in Heeg en Lemmer. De datering wordt wederom zeer ruim genomen door Tresoar: 1900-1950. Het betreft een duidelijke vooroorlogse afbeelding, volgens mij.

‘De spinnenkopmolen is een kleine windmolen met een vlucht (lengte van twee wieken samen) van ongeveer 8 tot 15 meter. Hij is geschikt voor de bemaling van kleine polders. Door de eenvoud van de molen is hij makkelijk te bedienen.’ (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnenkopmolen)

‘In Friesland werden kleine, achtkante, houten molens gebouwd die monniksmolen (munniksmolen) of mounts worden genoemd. In het Fries heten deze molens muonts of mûnts. De molens hebben een vlucht van 9 – 17 meter. Om het omwaaien van de molen te voorkomen zijn met kettingen aan ten minste twee achtkantstijlen zwerfkeien verankerd.’ (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Houten_achtkant)

‘De Bird (FriesDe Burd) is een streeknaam en voormalige buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland. De Bird lag ten zuidwesten van Sneek, tussen Gaastmeer en Heeg en tussen de Idzegaasterpoel en het Heegermeer. Anno 2023 staan er enkele verspreide boerderijen, campings en een haven met het Zeilinstituut De Bird aan de weg De Burd.

De Bird werd in de 16e eeuw vermeld als Bird en Hagena Bird en Ydsegaene Byrd, respectievelijk vallend onder Heeg en Idzega.’ (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bird_(S%C3%BAdwest-Frysl%C3%A2n))

WD