Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Minister gaat convenant maken voor overgang naar dierwaardige veehouderij

(tekst: Veldpost)

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat het initiatief nemen om met de sector en andere partijen afspraken te maken over een transitie naar een toekomstbestendige veehouderij die gebaseerd is op de behoeften van dieren. Het convenant zal uiterlijk eind mei 2023 ondertekend worden en vormt de basis voor aanvullende wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/582750-minister-gaat-convenant-maken-voor-overgang-naar-dierwaardige-veehouderij/