Categorieën
Poëzie

MENS

Niet meetellen van elk mens,
doorbreekt volledig
veilig vertrouwen in elkaar.

Wie menswaardigheid opgeeft
voor eigen persoonlijk gewin,
verliest zijn menselijkheid.

Wie liever gelooft in macht,
discriminatie en uitsluiting
dan in medemenselijkheid,
raakt z’n eigen menszijn kwijt.

Gelijkheid, liefde en vrijheid
getuigen van menskracht.

Onverschilligheid verblindt!

© Elsijn Eelsingh