Categorieën
Economie Financiën Landbouw

Meerderheid van de boeren boert bovengemiddeld goed

(tekst: Tys Hallema op NieuweOogst.nl)

Het gemiddelde inkomen van agrarische huishoudens bedroeg in 2021 81.800 euro. Dat is, zo blijkt uit cijfers van het CBS, een stuk meer dan het gemiddelde inkomen van alle huishoudens in Nederland. Dat bedroeg in dat jaar 48.500 euro.

Ook verdienden boeren meer dan huishoudens waarbij een niet-agrarische onderneming de voornaamste inkomstenbron is. In die huishoudens lag het gemiddelde inkomen op 76.200 euro.

Van de agrarische huishoudens behoorde 53 procent in 2021 tot de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens in Nederland. Daarentegen behoorede het besteedbare inkomen van 7 procent van de agrarische huishoudens tot de laagste 20-procent-inkomensgroep.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/07/meerderheid-van-de-boeren-boert-bovengemiddeld-goed