Categorieën
Niet gecategoriseerd

MEER DOCENTEN ZIJN NIET ECHT NODIG

Er kwamen een aantal reacties binnen op mijn bijdrage waarin ik de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf uit Rutte IV van onkunde beticht. Met het indienen van een wetsvoorstel dat eisen stelt aan personeelsbeleid van schoolbesturen, zoals Wiersma wil, komen er geen nieuwe docenten bij. Valse verwachtingen. .

De inzet van Wiersma en Dijkgraaf gaat op basis van onderzoeksresultaten uit het verleden en de huidige werkelijkheid niet werken. Het duo hanteert managementstijl. Daarin ligt de nadruk op procedures, in vage ambtelijke voorstellen en dappere woorden uitspreken dat ze er alles aan doen om het lerarentekort te bestrijden. Dan weet de burger wel hoe laat het is.

Uit de ‘Trendrapportage arbeidsmarkt leraren 2020’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) blijkt dat 55% van der leraren in het voorgezet onderwijs na een jaar een vaste aanstelling krijgt. In het lager onderwijs ligt dat percentage op 80%. (bron: https://nos.nl/artikel/2391447-nieuwe-leraren-op-middelbare-scholen-haken-af-door-uitblijven-vast-contract)

Het Parool meldt 3 maart 2018 uit een onderwijsrapport uit 2015 dat van alle ‘nieuwe leraren in het middelbaar onderwijs overweegt 63 procent binnen vijf jaar te stoppen. (bron: https://www.parool.nl/columns-opinie/geen-plek-voor-idealen-in-de-klas~bcb11342/)

Al 23 geleden staat op 28 oktober 1999 in De Telegraaf dat overheidsacties om scholieren te verleiden om voor de klas te gaan staan niet werken. ‘Vergeefse moeite, zo lijkt het, want van de afgestudeerden komt nog geen veertig procent voor de klas te staan.’ (bron: https://krant.telegraaf.nl/krant/archief/19991028/teksten/bin.leraren.html)

Aangezien nieuwe docenten niet meer komen, ligt de toekomst van het onderwijs voor de pc. Leerlingen volgen thuis de wiskundeles en die van andere vakken. Een dag of drie gaan ze naar school, omdat er voor meer dagen geen leraren voorhanden zijn. In de coronatijd volgden scholieren al onderwijs via een beeldverbinding. Laat Wiersma en Dijkgraaf zich richten op digitaal onderwijs. Die nieuwe docent bestaat niet.

Wiebe Dooper