Categorieën
Foto's Fryslân

MARWERTSTERDYK

Annejan Heida toont aan vormvast te zijn door alle jaarseizoenen heen. Deze prachtige foto nam hij eind augustus aan de Marwertsterdyk, die Wirdum met de Brédyk verbindt. De Brédyk sluit direct aan op Wijtgaard en indirect op Weidum.

Hier en daar is in Fryslân nog een vergeten dorpsfeest. It iepen loftspul fan Jorwert zorgt ongetwijfeld weer voor betovering. Het schoolgaande kind vergaapt zich aan het eerste huiswerk. Franse woordjes leren. Een vergeten boek wordt nog gekaft.

WD