Categorieën
Beleid Landbouw Natuur en milieu Politiek

LTO: Nederlands stikstofbeleid is onwerkbaar blijkt weer uit natuurdoelanalyses

(tekst: persbericht LTO)

In de afgelopen weken zijn in verschillende provincies natuurdoelanalyses (NDA’s) verschenen. In Noord-Brabant is als gevolg daarvan de vergunningverlening met onmiddellijke ingang stopgezet. Bestudering van deze NDA’s laat zien dat de meerderheid van de trends in de natuur überhaupt niet bekend is. In Noord-Brabant blijkt dat van meer dan 50% van alle habitats en soorten de kwaliteit niet beoordeeld kan worden vanwege een gebrek aan informatie. Desondanks baseert Nederland haar stikstofbeleid hierop. LTO constateert dat Nederland kiest voor een werkwijze die totaal afwijkt van andere Europese landen. Bovendien pakt deze manier van omgaan met de staat van instandhouding van de natuur veel nadeliger uit.

LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Trienke Elshof: “De systematiek van de NDA’s komt er op neer dat – als in een groot natuurgebied – de kwaliteit van één lokaal voorkomend habitat niet bekend is, deze als ‘slecht’ beoordeeld moet worden en dat vervolgens de kwaliteit van het hele natuurgebied als ‘slecht’ wordt gekwalificeerd. Het beleid lijkt haast ontworpen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk seinen op rood springen.”

Brief

Gisteren stuurde LTO een brief aan stikstofminister Van der Wal en aan de Ecologische Autoriteit, de heer Mommaas, waarin we hen oproepen om deze werkwijze met spoed aan te passen.

Elshof: “Als trends in de natuur onbekend zijn, zou er zo snel mogelijk op basis van een feitelijke veldanalyse meer inzicht moeten ontstaan. Het is absurd dat het oordeel over de kwaliteit van de natuur uitsluitend wordt gebaseerd op onderzoek van achter een bureau. Bovendien: hoe is het mogelijk dat we in Nederland zoveel geld uitgeven aan natuurbeheer, maar dat de resultaten daarvan voor een groot aantal natuurdoeltypen blijkbaar onbekend is?”

Papieren werkelijkheid

De eerste NDA’s bevestigen dat delen van de Nederlandse natuur er niet goed voorstaan, maar ook dat stikstofoverbelasting slechts één van de vele oorzaken is. De kwaliteit van het water, klimaatverandering, natuurbeheer, de hoge recreatiedruk in natuurgebieden en de toename van invasieve exoten zijn minstens zo relevant.

Overstekende koeien. © Floriske Gerritsma

Elshof vervolgt: “Tegelijkertijd dreigen de NDA’s er nu wederom voor te zorgen dat vergunningverlening in grote delen van ons land op slot gaan. De manier waarop NDA’s worden opgesteld én de manier waarop ze gebruikt worden om beleid te maken, is een zoveelste voorbeeld van hoe het stikstofbeleid uitgaat van een papieren werkelijkheid. Gelukkig erkennen steeds meer partijen dat het stikstofbeleid écht anders moet.”

Lees hier de brief aan minister Van der Wal en Ecologisch Autoriteit Mommaas.