Categorieën
Landbouw Politiek

LTO kijkt uit naar vruchtbare samenwerking met nieuw kabinet

Tekst LTO Nederland

Na een half jaar formeren zijn Nederland en de agrarische sector toe aan een nieuwe regering. Nu het kabinet-Schoof vanochtend op het bordes van paleis Huis ten Bosch is gepresenteerd, kan daar een start mee gemaakt worden.

Ger Koopmans, voorzitter LTO: “Het hoofdlijnenakkoord biedt vele aanknopingspunten voor de agrarische sector om mee aan de slag te gaan. Het stemt hoopvol dat kabinet-Schoof inzet op een realistische koerswijziging in het landbouwbeleid. We feliciteren alle bewindspersonen die vandaag zijn beëindigd in het nieuwe kabinet en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.”

Hoofdlijnenakkoord
LTO herkent de inzet van het hoofdlijnenakkoord alsook de erkenning voor de zorgen in de agrarische sector. Aan het begin van het formatieproces sprak LTO in een goede, open sfeer met de formerende partijen over welke verwachtingen boeren, tuinders en hun gezinnen hebben bij het toekomstige landbouwbeleid. Er is geluisterd naar de uitdagingen waar onze leden in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Bovendien is er geluisterd naar onze voorstellen en wensen om het landbouwbeleid weer haalbaar en realistisch te maken, blijkt uit speerpunten zoals het stoppen met eindeloze middelvoorschriften, kalenderlandbouw en het verabsoluteren van rekenmodellen. Tegelijkertijd vergt dat een systeemomschakeling: meten en weten is van cruciaal belang om daadwerkelijk tot doelsturing te komen.

Dat vergt niet enkel inzet van de bewindspersonen van LVVN, maar ook van de andere ministeries. Zoals we met de minister van I&W het goede gesprek aangaan over een andere invulling en aanpassing van de Kaderrichtlijn Water. Met buitenlandse handel zal de samenwerking gezocht worden om geen agrarische producten te importeren die niet hier geproduceerd mogen worden. Ook op andere beleidsterreinen zijn hoopvolle ambities uitgesproken. De afgelopen jaren hebben de toegenomen wet- en regelgeving, administratieve lastendruk en fors oplopende arbeidskosten gezorgd voor zware tijden voor onze werkgevers in de land- en tuinbouw. Het hoofdlijnenakkoord biedt perspectief op lastenverlichting op arbeid voor werkgevers. LTO is ook positief dat het nieuwe kabinet onderstreept dat arbeidsmigratie nog steeds nodig is voor onze economie en ondernemers. Werkgevers krijgen, nog meer dan nu, de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor huisvesting van hun internationale medewerkers. Het pleidooi van LTO om meer huisvesting op het eigen erf in de land- en tuinbouw mogelijk te maken, wordt door het nieuwe kabinet opgepakt.

Welkomstbrieven
In aanloop naar het aantreden van kabinet-Schoof heeft LTO welkomstbrieven aan de aanstaande bewindspersonen gestuurd. Niet alleen naar het nieuwe ministerie van LVVN, maar ook aan de ministers en staatssecretarissen op de vele andere beleidsterreinen die raken aan de dagelijkse praktijk van agrarische ondernemers. In de aankomende weken gaat LTO graag het gesprek aan met de nieuwe bewindspersonen over de vele ambities, en om mee te denken over de uitwerking naar een regeerprogramma.

Ook kunt u raadplegen: https://www.lto.nl/lto-kijkt-uit-naar-vruchtbare-samenwerking-met-nieuw-kabinet/