Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Licht optimisme bij boerenorganisaties

Hoewel het streefjaar 2030 en de KDW niet van tafel zijn na het gesprek van 31 augustus, is er licht optimisme bij boerenorganisaties. Het kabinet heeft toegezegd dat ‘legalisering van de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders’ zeer belangrijk is. En mocht ‘legalisatie in individuele gevallen niet lukken, daar dan een passende vergoeding tegenover staat’, aldus Nieuwe Oogst.

Ook vonden de landbouwsector en het ministerie van LVN elkaar om nader te bekijken of een andere juridische constructie van de KDW mogelijk is.

Uitgebreidere verslaglegging treft u aan via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/08/31/sector-mag-meepraten-over-alternatief-voor-kritische-depositiewaarde