Categorieën
Commentaar Media Politiek Verkeer Wonen

LEEGSTAND IN HET CENTRUM VAN SNEEK EN ‘550 IDEEËN’

Kortgeleden plakte de SP (Socialistische Partij) affiches op de ramen van leegstaande panden in de Sneker binnenstad met de vraag: ‘WAAROM STAAT DIT GEBOUW LEEG?’ Naar schatting staan er tussen de veertig en vijftig panden leeg in het centrum van de Waterpoortstad.

In een interview met het Sneeker Nieuwsblad van 4 januari 2023 stipt Egon Diekstra van de stuurgroep Vitaal Sneek, waar ook Peter de Jong, wethouder Bauke Dam en Jan Gerbrand Krol als binnenstadmanager op dat moment in participeren, kort aan dat hij ‘net als menig Sneker’ liever geen leegstand en verpaupering ziet. Diekstra kent de binnenstad op zijn duimpje, mede omdat hij vastgoedeigenaar in de binnenstad is. En: ‘Hij verwart de belangen voor inwoners en ondernemers in het centrum niet met de belangen voor zichzelf’, schrijft Johan Vogelzang in de genoemde editie van het Sneeker Nieuwsblad.

Verloedering aan de Kruizebroederstraat wordt toegestaan door het college van Súdwest. De beeldopname dateert van januari 2024. © Jeroen van der Kallen

Ook vertelt Diekstra dat er door de stuurgroep in twee jaar 550 ideeën binnenkwamen ter verfraaiing van de binnenstad. Na inventarisatie en prioritering werd de basis van de honderden ideeën vastgelegd in een zogeheten ‘road map’. Hij zegt daarover: ‘Ik kan nog niet zeggen welke ideeën er dit jaar gerealiseerd gaan worden, wat ik wel kan zeggen is dat ik blij ben dat de plannen op het netvlies staan bij de gemeente Súdwest-Fryslân.’

Het college van Súdwest met de Fjoerkoertoer van 2024. © Tom Coehoorn

Inmiddels vordert maart 2024. Er blijft sprake van opvallende leegstand in de binnenstad, is het enigszins onveilig winkelen op bijvoorbeeld de Oosterdijk en Wijde Burgstraat, omdat het verbod van fietsen, rijden per scooter en brommer massaal wordt overtreden, waartegen het college van Súdwest verzaakt op te treden.

Gemakshalve wordt in deze bijdrage geen gewag gemaakt van het mismanagement van PvdA-wethouder Michel Rietman inzake de uitvoering van de veelbesproken autoluwe pilot.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
Sneeker Nieuwsblad, 4 januari 2023. (internet)