Categorieën
Poëzie

LABYRINT FRISWIND

friswind waait fruitig fraai
op dagster ’s gloedstraal
smeuïg langs kroon en skelet
kittelt knop aan kale tak
buigt soepel twijg en bies
bruist zachtjes door riet en gras

friswind verstilt aardgejammer
kweelt lentezoeker naar hemelzee
rukt ramen en poorten open
mixt stofvuiltjes in corps de ballet
deint spinragweb teer zilverfijn
door lucht te klieven heen en weer

friswind draagt bevallig vogelgefluit
in volzwangere blauwe lucht
mortelt sportief aan wandelaar
verzengt warm naakte huid
ziel zuigt meditatief gouden licht
maakt door ’t leven te dwalen, ‘t waard

© Elsijn Eelsingh