Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek

Laat ruimtelijke keuzes over aan het aanstaande kabinet

Door LTO Nederland

Terwijl de opvolgers over minder dan twee weken op het bordes staan, heeft het demissionaire kabinet vandaag een voorontwerp Nota Ruimte gepubliceerd. LTO vindt het onverstandig om een voorstel met dergelijke inhoudelijke impact naar de Tweede Kamer te sturen. Het is aan het aanstaande kabinet om dit verstandig op te pakken.

Beleidsstukken die ingrijpen op de ruimtelijke ordening van Nederland zijn ingrijpend voor de agrarische sector. Iedereen herinnert zich nog de stikstofkaartjes van 2022 die zorgden voor grote onzekerheid en onrust onder agrarisch ondernemers. De bewindspersonen zouden enige ervaring moeten hebben met de uitwerking van ‘indicatieve’ en ‘richtinggevende’ kaartjes en keuzes. Dergelijke voorstellen dragen niet bij aan draagvlak en het vertrouwen om te investeren in verdere verduurzaming.

LTO vindt het onverstandig om een ontwerpnota met vele structurele keuzes te publiceren, als tegelijkertijd een kabinet in de startblokken staat die met het Hoofdlijnenakkoord duidelijk andere keuzes gaat maken. Inhoudelijke aspecten die echt meer discussie en aanpassing behoeven zijn onder andere: het introduceren van zogenaamde ‘landbouw aandachtsgebieden en gebouwgebonden landbouw’, het centraal stellen van het NPLG terwijl dit nog zeker niet vastgesteld is en het uitwerken van het keuzes van het demissionaire kabinet rond ‘Bodem en Water Sturend’: variërend van verzilting tot beekdalen en van veenweidevraagstukken tot grondwateronttrekkingen. LTO ziet de erkenning dat de land- en tuinbouw een belangrijke sector is en blijft en het belang om landbouwgrond te beschermen, maar dit moet wel juridisch goed geregeld worden.

Tot slot  is het bezwaarlijk dat er ruimtelijke keuzes worden gemaakt waarin de belangrijkste speler die hierdoor geraakt wordt  – de land- en tuinbouw – niet gehoord is. Het is aan het aanstaande kabinet om hier beter in te handelen, door tijdig en gestructureerd tot een verstandige invulling te komen.

Ook kunt u raadplegen: https://www.lto.nl/lto-laat-ruimtelijke-keuzes-over-aan-het-aanstaande-kabinet/