Categorieën
Foto's Natuur en milieu

KOU EN EEN LICHT ZONNETJE

Fotografe Clara Walstra volgt nauwgezet de weergoden, die ons momenteel voorzien van een fris winters decor. We zijn het wel
gewend en verkeren niet onder hoogspanning.

Het beeld situeert de rand van Bolsward met de kolossale Martinikerk op de achtergrond.

WD