Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek

Khadija Arib is het slachtoffer van list en bedrog

Over de kwestie-Arib zal nog veel worden gezegd. Maaike van Charante zegt er interessante zaken over. Ze wijst erop dat begrippen als ‘schrikbewind’ en ‘machtsmisbruik’ ten aanzien van Aribs veronderstelde ongewenste gedrag tamelijk vaag zijn. Over ongewenste intimiteiten of andere zaken, die een zekere grens passeren, is niets bekend.

Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend´Eert benadrukt dat het algemeen geaccepteerd is dat ‘alleen tot personen herleidbare’ klachten in behandeling worden genomen.

De anonieme klachten tegen Arib kwamen al eerder ter sprake, namelijk voor de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter in 2021, ‘schijnbaar met de bedoeling om Arib te beschadigen zodat ze niet herkozen zou worden’, aldus Van Charante.

De recente klachten komen nu Arib als voorzitter van de tijdelijke commissie corona de parlementaire enquête naar het coronabeleid voorbereidt. ‘Eén van de briefschrijvers noemt dit zelfs de aanleiding om alsnog tot de klacht over te gaan’, aldus Van Charante. De uitspraak werd bevestigd door de landsadvocaat.

Van Charante vermoedt dat er opzet in het spel is om te voorkomen dat Arib het genoemde werk zou gaan verrichten. De politieke reputatie van nogal wat mensen staat in de kwestie-Arib op het spel, onder meer die van Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp (D66) en PvdA-leider Attje Kuiken.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
Maaike van Charante – OpinieZ