Categorieën
Foto's Geschiedenis Sport Súdwest

KAATSVERENIGING “WITMARSUM” IN 1923

Een bijzondere beeldopname van kaatsers met het bestuur van de kaatsvereniging “Witmarsum” te Witmarsum. Staand v.l.n.r. : vaandeldrager Hoitinga, de bestuursleden Johannes Ypey, Aart Dijkstra, Hendrik van der Vliet, Sietze Kooistra en Ane de Vries. Zittend v.l.n.r. : Jan Annes Reitsma, Taede Zijlstra en Jurre Yntema, de winnaars van de eerste prijs in de Heren afdeling op de KNKB Bondswedstrijd voor Senioren in 1923 te Franeker. In de finale werden de kaatsers van de kaatsvereniging “Oefening Kweekt Kunst” te Beetgum met 5-4 en 6-2 verslagen. Het wedstrijdverslag en de uitslag zijn te lezen in de Leeuwarder Courant van 15 en 16 augustus 1923. Foto gemaakt op het kaatsveld in Witmarsum.

Deze foto en de cursieve tekst is afkomstig van Tresoar via:
http://collections.tresoar.nl/digital/collection/TRLffa/id/40310/rec/25

WD