Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu

JOUNSPRACHT BY IT SKOAR

Gert Jan Zuidema zijn fotografische kwaliteiten hoeven geen verder commentaar bij het zien van bijgaande opname. Het is een prachtig avondbeeld van natuurgebied It Skoar dat even boven Ternaard ligt. ‘Een heel toepasselijke naam, want de naam betekent ‘kwelder, schor, oever’. Het is de grens tussen de Waddenzee en het land. De zuidkant is landbouwgebied en de noordkant waddengebied, gescheiden door een acht meter hoge dijk. Op de kwelder loopt jongvee te grazen in de zomer.’ (https://ternaard.nu/algemeen/t-skoar/)

WD