Categorieën
Foto's

JELSUM op een herfstochtend

Gert Jan Zuidema fotografeerde Jelsum op een herfstochtend. ‘Folle kleur yn ‘e loft fan ‘e moarn’, aldus Gert Jan.

WD