Categorieën
Columns Politiek

IS ER TOCH EEN ALTERNATIEF?

Zal het nieuwe rechtse kabinet beleid kunnen ombuigen?

Column door Bert van den Braak op Parlement.com

Het nieuwe kabinet kán de energietransitie deels terugdraaien, kán het vluchtelingenverdrag opzeggen, kán de ruimte voor de intensieve veehouderij in stand houden, kán reorganisaties en afslankingen bij de overheid doorvoeren, kán het eigen risico flink verlagen, kán bezwaar maken tegen nieuwe EU-wetgeving, kán de maximumsnelheid op snelwegen verhogen naar 130 km. Dat kan. Of toch niet?

Er was altijd een soort wetmatigheid bij belangrijke besluiten: TINA (there is no alternative): het kan nu eenmaal niet anders. We kunnen de opwarming van de aarde en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen niet negeren, we kunnen ons niet onttrekken aan internationale verplichtingen, er zijn migranten nodig om krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, we kunnen niet zonder ambtenaren als er nieuw beleid moet worden ontwikkeld, we moeten het stikstofprobleem oplossen om ruimtelijke plannen te kunnen realiseren en de verslechterde natuur kans te geven te herstellen, we hebben te maken met eerder genomen besluiten (waar we ons ook aan hebben gecommitteerd).

Leest u verder via: https://www.parlement.com/id/vmehbgfbqzuv/is_er_toch_een_alternatief