Categorieën
Cultuur Landbouw Nederland Onderwijs Overheid Sneek Súdwest Verkeer

IN VOORBEREIDING: LEZING OVER DOORGESCHOTEN REGELGEVING

Binnenkort presenteert BREKT.NL een spreker die deze maand in Sneek een lezing houdt over de cultuur van de overdreven regelgeving in Nederland.

Er wordt nog overleg gevoerd over thematiek die hier op aansluit: bijvoorbeeld over wat de gevolgen zijn voor burgers en ondernemers.

En vormt doorgeschoten regelgeving ook een onderdeel van het bijna overal in ons land gaande verkeersbeleid om auto’s uit stadscentra terug te dringen, zoals de autoluwe proef in de Waterpoortstad?

Wordt vervolgd.

Wiebe Dooper