Categorieën
Columns Politiek

IEDER KIESSTELSEL HEEFT VOOR- EN NADELEN

(tekst: Bert van den Braak op Parlement.com)

Aan het bevorderen van regionale vertegenwoordiging zitten ook nadelen.

Een in het oog lopend programmapunt van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt is versterking van de regionale vertegenwoordiging. Hoe dat precies wordt vormgegeven is nog niet geheel duidelijk, maar verwezen wordt naar het Deense kiesstelsel. Het is goed om te weten dat ook in dat stelsel evenredige vertegenwoordiging het leidende beginsel is. Dat is van belang, omdat in de Grondwet in artikel 53 is geregeld dat dit de grondslag van ons kiesstelsel moet zijn. Verandering daarvan zou grondwetsherziening vergen en dat is tamelijk omslachtig.

Het Deense kiesstelsel is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging in tien grote kiesdistricten, met daarnaast een correctie (verevening) via drie ‘kiesprovincies’ die alleen om die reden bestaan, zonder dat daar afgevaardigden worden gekozen. De zetelverdeling wordt landelijk bepaald aan de hand van een fictieve landelijke uitslag (hoe zou de uitslag zijn als het hele land één kieskring is).

Leest u verder via: Ieder kiesstelsel heeft voor- en nadelen – Parlement.com